China
 
 


 

Top Hot Springs in China

Anning Hot Spring, Kunming, Yunnan

Arxan Hot Springs,

Arxan National Geopark, Inner Mongolia

Beijing Area Hot Springs

Jinhua Hot Springs Resort, Beijing

Xiaotangshan Longmai Hot Springs, Beijing

Bisuiwan Hot Springs

Chengyuan Hot Springs, Dalian

Chongqing Area Hot Springs

Guangzhou Area Hot Springs

Dusit Devarana Resort, Conghua, Guangzhou

Huaquiq Pool, Xi’an

Jiuqitai Hot Spring, Dali, Yunnan

Kunming Area Hot Springs

Nantian Hot Springs, Sanya City, Hainan

Tangshan Hot Springs, Nanjing

Yu Wen Quan Imperial Hot Springs, Zhuhai

Tibet Region

Kangbu Hot Springs, Yadong County

Riduo Hot Springs, Mozhugongka

Tidrum Hot Springs, Lhasa

Yangpachen Hot Springs, Lhasa

home